آرام بگو...

سلام ای رهــگذر با نگاه بی انتهایت به عمق تک تک حـــروف و واژه هایــم بنــگر و آرام آرام مرا همراه با این صفحه ورق بزن... و بـــــــــــعـد به رسم روزگار مراو عمق نو شته هایم را به دست فراموشی بسپار

love

    چـــه خــوب اســـــــت : آدمـــ ـهــا ؛  "یــــک نفــــر" را هـــر روز دوســــت داشتــــه بـــاشنــــد  . نـــــه اینکـــــه ؛ هــــر روز یــــک نفــــــر را ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 33 بازدید
آذر 96
1 پست
شهریور 94
9 پست
مرداد 94
2 پست
تیر 94
7 پست
خرداد 94
5 پست
اسفند 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
23 پست
تیر 93
12 پست